DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Sebzelere Hasat Sonrası Uygulanan İşlemler GM   657 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Asiye AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere meyve ve sebzelerin hasat sonrası depolama süresini uzatmak ve bozulmaların önlenmesi için bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Ders, meyve ve sebzelerin hasat sonrası biyolojisi, üretim, işleme ve depolama sırasında meyve ve sebze kalitesi özelliklerinde değişiklikler, soğuk depo ve meyve ve sebze kalitesi, 1-MCP, kalsiyum, poliamin ve Isıl uygulamalar, modifiye atmosferde paketlem, aktif paketme, etilen kullanımı, meyve olgunlaşması konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci hasat sonrası biyolojisi ve teknolojisini bilir.
2) Öğrenci hasat sonrası 1-MCP, poliamin, ısıl, kalsiyum ve etilen uygulamalarını bilir.
3) Öğrenci meyvenin olgunlaşmasını bilir.
4) Öğrenci modifiye atmosferde paketlemeyi ve aktif paketlemeyi bilir.
5) Öğrenci gelecekte uygulanacak teknolojiler hakkında bilgi sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve tarihçe Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Hasat sonrası biyolojisi ve teknolojisine genel bakış Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Üretim, işleme ve depolama sırasında meyve ve sebze kalitesi özelliklerinde değişiklikler-1 Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Üretim, işleme ve depolama sırasında meyve ve sebze kalitesi özelliklerinde değişiklikler-2 Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Soğuk depo ve meyve ve sebze kalitesi Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Isıl uygulamalar Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Kalsiyum uygulamaları Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Tüm konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
9 Poliamin uygulamaları Konu ile ilgili bölümlerin okunması Sözlü Sınav
Ödev
10 1-MCP uygulamaları Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Modifiye atmosfer paklemede depolama Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Aktif paketleme Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Geleceği Teknolojileri Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Meyve olgunlaşması Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Hasat sonrasında etilen kullanımı Konu ile ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okutulan kısımların tekrar edilmesi Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar