DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Güvenliğinde Temel Yaklaşımlar ve Risk Analizi GM   646 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıdalarda bulunan katkı maddeleri, tarım ilacı kalıntıları, mikotoksinler, akrilamid ve benzerleri gibi pişme sırasında oluşan kimyasallar, çevre kirlenmesinden yansıyan metaller ve organik klorlu bileşikler, gıda kimyasalları ve kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin , risk değerlendirme yöntemi ile belirlenmesi.
Dersin İçeriği
Temel toksikolojik kavramlar ve tanımlar, NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri, toksik maddelerin güvenirlik sınırları, gıda katlı maddelerinin risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilgi ve tanımları öğrenir
2) Gıda güvenliği sistemlerini öğrenir
3) Ön koşul programlarını öğrenir
4) Tehlikelerin belirlenmesi ve önleyici tedbirleri öğrenir
5) Risk değerlendirme sürecini öğrenir
6) HACCP sistemini öğrenir
7) HACCP sistemini öğrenir
8)
9) Yasal düzenlemeleri öğrenir
10) Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü harici) öğrenir
11) Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü harici) öğrenir
12) Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü) öğrenir
13) Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü) öğrenir
14) Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü)
15) genel tartışma yapmayı öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgi ve tanımlar sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
2 Gıda güvenliği sistemleri sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
3 Ön koşul programları sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
4 Tehlikelerin belirlenmesi ve önleyici tedbirler sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
5 Risk değerlendirme süreci sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
6 HACCP sistemi sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
7 HACCP sistemi sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav ilgili ders notları ve kitaplar Performans Değerlendirmesi
9 Yasal düzenlemeler sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
10 Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü harici) sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü harici) sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü) sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü) sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Risk analizi örnek çalışmaları (gıda sektörü) sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
15 genel değerlendirme sunum hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili ders notları ve kitaplar Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar