DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dünya Şarapçılığı ve Özel Şaraplar GM   639 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya bağcılığı ve şarapçılığı, bağ bölgeleri, şarap köken kontrol sistemi, eski ve yeni Dünya şarapçılığı, Şeri, Port, Tokay, Vermut, Marsala gibi özel şarapların üretimi hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Dünya'nın önemli şarap üretilen ülkeleri ve bölgeleri, orijin kontrol sistemleri (Kalite), Şeri, Porto, Tokay, Vermut, Marsala gibi özel şarapların üretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya bağ alanı, üzüm üretimi ve şarap üretimi miktarlarını bilir ve yorumlar
2) Dünya'nın önemli şarap üretilen ülkeleri ve bölgelerini bilir
3) Fransa'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemini bilir
4) İtalya'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemini bilir
5) İspanya'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemini bilir
6) Almanya'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemini bilir
7) Yeni Dünya'da bağcı ve şarap üreten ülkeleri bilir
8) Yeni ve Eski Dünya'da bağcı ve şarap üreten ülkeleri karşılaştırır
9) Amerika'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemini bilir
10) Avustralya ve Güney Afrika'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemini bilir
11) Şeri şarabı üretimini bilir
12) Porto şarabı üretimini bilir
13) Tokay şarabı üretimini bilir
14) Vermut üretimini bilir
15) Marsala ve doğal tatlı şarap üretimini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya bağ alanı, üzüm ve şarap üretimine genel bir bakış Ders notu Anlatım
Tartışma
2 Dünya'nın önemli şarap üretilen ülkeleri ve bölgeleri Ders notu Anlatım
Tartışma
3 Fransa'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemi Ders notu Anlatım
Tartışma
4 İtalya'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemi Ders notu Anlatım
Tartışma
5 İspanya'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemi Ders notu Anlatım
Tartışma
6 Almanya'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemi Ders notu Anlatım
Tartışma
7 Yeni Dünya'da bağcılık, şarapçılık Ders notu Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Anlatım
Tartışma
9 Amerika'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemi Ders notu Anlatım
Tartışma
10 Avustralya ve Güney Afrika'da bağcılık, şarapçılık ve kalite sistemi Ders notu Anlatım
Tartışma
11 Şeri şarabı üretimi Ders notu Anlatım
Tartışma
12 Porto şarabı üretimi Ders notu Anlatım
Tartışma
13 Tokay şarabı üretimi Ders notu Anlatım
Tartışma
14 Vermut üretimi Ders notu Anlatım
Tartışma
15 Marsala ve doğal tatlı şarap üretimi Ders notu Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar