DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Süt Ürünleri GM   637 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nuray GÜZELER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli ihtiyaçlara göre geliştirilmiş süt ürünlerinin tanımlanması, üretim teknolojilojileri ve kalite parametrelerinin açıklanması
Dersin İçeriği
Zenginleştirilmiş süt ve süt ürünleri, enerjisi azaltılmış süt ve süt ürünleri, laktoz intöleransı veya süt proteini alerjisi görülen bireylere yönelik sütler, diyet ve diyabetik süt ürünleri, probiyotik ve prebiyotik süt ürünleri, soya sütü, soya yoğurdu, soya peyniri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zenginleştirilmiş süt ve süt ürünlerini bilir.
2) Enerjisi azaltılmış süt ve süt ürünlerini bilir.
3) Diyet ve diyabetik süt ürünlerini bilir.
4) Probiyotik ve prebiyotik süt ürünlerini bilir.
5) Bitkisel süt ürünlerini bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zenginleştirilmiş süt ve süt ürünleri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Enerjisi azaltılmış süt ve süt ürünleri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Laktoz intöleransı İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Süt proteini alerjisi İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
5 diyet süt ürünleri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
6 diyabetik süt ürünleri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
7 probiyotik süt ürünleri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav İlgili ders notu ve kitaplar Yazılı Sınav
9 prebiyotik süt ürünleri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
10 soya sütü İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
11 soya yoğurdu İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Soya peyniri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Özel süt ürünleri tüketim potansiyeli İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Özel süt ürünleri avantaj ve dezavantajları İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Özel süt ürünleri için hijyen ve sanitasyon ilkeleri İlgili ders notu ve kitaplar Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notu ve kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar