DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmalar ve Gıda Kaynaklı Patojenler GM   636 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gıda güvenliğini tehdit eden patojenlerin, onların toksinlerinin ve enfeksiyonların gıda endüstrisindeki yeri ve önemi ve endüstride bunlarla baş etme yollarını incelemektir.
Dersin İçeriği
Gıdalarda bozulma yapan mikroorganizmalarla, gıda güvenliğini tehdit eden patojenler ve onların oluşturdukları toksin ve enfeksiyonların gıda endüstrisindeki yeri ve önemine değinilecektir. Daha sonra bu sorunların endüstri bazında nasıl çözülebileceği üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörlerin analizi, Gıdalarda bozulma yapan mikroorganizmaların tanıtılması,
2) Gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlar ve etmeni mikroorganizmalar hakkında ayrıntılı bilgi,
3) Bozulma etmeni mikroorganizmalar ve patojenlerin karşılaştırılması
4) Endüstri bazında bozulma yapan mikroorganizmalar ve patojenlerin tartışılması
5) Gıda endüstrisinde uygulanan prosesler ve bunların mikroorganizmalar üzerine etkileri, bu konulardaki son gelişmeler (bakteryiyofaj preparatlarının kullanımı, nanoteknolojik ambalajlamalar , ileri teknoloji uygulamalarından örnekler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, vejetatif hücre yapıları ve biyofilm formları hakkında bilgi Genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi kitapları Anlatım
Grup Çalışması
Ödev
2 Gıdalarda bozulma yapan mikroorganizmalar hakkında ayrıntılı bilgi gıda mikrobiyolojisi kitapları Anlatım
Örnek Olay
Ödev
3 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve etmeni mikroorganizmalar hakkında ayrıntılı bilgi(1) gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları, çeşitli makaleler Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
4 Gıda kaynaklı enfeksiyon ve etmeni mikroorganizmalar hakkında ayrıntılı bilgi(2) gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları, çeşitli makaleler Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
5 Gıda kaynaklı intoksikasyonlar ve etmeni mikroorganizmalar(1) gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları, çeşitli makaleler Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Gıda kaynaklı intoksikasyonlar ve etmeni mikroorganizmalar(2) gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları, çeşitli makaleler Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Mikroorganizma gelişmesini etkileyen faktörler gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Mikroorganizma gelişmesini etkileyen faktörler gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları Anlatım
Grup Çalışması
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
10 Endüstri bazında bozulma yapan mikroorganizmalar-patojenler ve muhafaza ilkeleri(1) gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
11 Endüstri bazında bozulma yapan mikroorganizmalar-patojenler ve muhafaza ilkeleri(2) gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Endüstri bazında bozulma yapan mikroorganizmalar-patojenler ve muhafaza ilkeleri(3) gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Engeller teknolojisi ders notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Prediktif mikrobiyoloji gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları, çeşitli makaleler Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Gıda endüstrisinde uygulanan prosesler ve bunların mikroorganizmalar üzerine etkileri, bu konulardaki son gelişmeler gıda mikrobiyolojisi kitapları, ders notları, çeşitli makaleler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar