DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıdalarda Renk ve Renk Maddeleri GM   503 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serkan SELLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görünüş ve renk gıdalarda kaliteyi ve tüketici tercihini etkileyen önemli kalite parametrelerindendir. Bu derste, gıdalara renklerini veren bileşiklerin oluşumlarının öğretilmesi, analizler ile belirlenmelerinin anlatılması ve gıdada yol açtıkları değişikliklerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Pigmentlerin Oluşumu ve İnsan tarafından algılanması, Klorofiller, Karotenoidler, Betalainler ve Fenolik Pigmentler, Gıdaların depolanması ve işlenmesi sırasında pigmentlerde meydana gelen değişmeler, Renk Maddelerinin Elde Edilme Teknikleri, Renk Maddeleri Analizleri, Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Renk Maddelerinin Sınıflandırılması, Renk Maddelerinin Kalite ve Güvenliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıdalarda bulunan ve gıdaların rengini oluşturan bileşiklerin kimyasal yapıları ve karakteristiksel özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
2) Gıdaların depolanması ve işlenmesi sırasında pigmentlerde meydana gelen değişmeleri bilir ve buna göre önlem alabilir.
3) Renk maddelerinin elde edilme teknikleri ve analizlerini ayrıntılı olarak öğrenir ve uygulayabilir.
4) Renk maddelerini sınıflandırabilir, kalite ve güvenliği ile ilgili bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pigmentlerin Oluşumu ve İnsan tarafından algılanması Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Klorofiller, Karotenoidler, Betalainler (özellikleri, stabilitesi, biyosentezi ve parçalanması) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Fenolik Pigmentler (özellikleri, stabilitesi biyosentezi ve parçalanması) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Gıdaların depolanması ve işlenmesi sırasında pigmentlerde meydana gelen değişmeler Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Renk maddelerinin elde edilme teknikleri (Biyoteknolojik, Kimyasal) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Renk maddelerinin elde edilme teknikleri (Mikroorganizmalar ve Mikroalgler) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Renk Maddeleri Analizleri (Örnek hazırlama) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Renk Maddeleri Analizleri (Ekstraksiyon, Saflaştırma) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Renk Maddeleri Analizleri (Renk Ölçer) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Renk Maddeleri Analizleri (UV-Vis Spektrofotometre) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Renk Maddeleri Analizleri (HPLC) Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Analiz Sonuçlarını Değerlendirilmesi Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Renk Maddelerinin Sınıflandırılması Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Renk Maddelerinin Kalite ve Güvenliği Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar