DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Poultry Further Processing and Quality GM   008 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
The purpose of this course is to teach students the fundemental concepts and application of poultry further processing and quality
Dersin İçeriği
Meat Quality and Consumer Requirements. Breeding and Quality of Poultry. Stunning and Slaughter of Poultry. Further Processing of Poultry. Poultry Packaging. Poultry Refrigeration. Other Poultry Preservation Techniques. Microbial Hazards in Poultry Production and Processing. Measuring Quality Parameters. Managing the Safety and Quality of Poultry Meat.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Knows meat quality and consumer requirements
2) Knows effects of breeding, stunning and slaughter on quality of poultry
3) Knows further processing of poultry
4) Knows fundamentals of poultry packaging, poultry refrigeration and other poultry preservation techniques
5) Knows how to measure quality parameters of poultry
6) Knows how to manage the Safety and Quality of Poultry Meat
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meat Quality Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
2 Consumer Requirements Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
3 Breeding and Quality of Poultry Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
4 Stunning of Poultry Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
5 Slaughter of Poultry Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
6 Further Processing of Poultry Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
7 Further Processing Methods and Technologies Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders materyallerindeki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Poultry Packaging Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
10 Poultry Refrigeration Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
11 Other Poultry Preservation Techniques I Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
12 Other Poultry Preservation Techniques II Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
13 Microbial Hazards in Poultry Production and Processing Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Measuring Quality Parameters Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Managing the Safety and Quality of Poultry Meat Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerindeki ilgili konular Anlatım
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar