DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisindeki Gelişmeler GM   004 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Asiye AKYILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı meyve vesebze işleme samayinde son gelişmeler hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Ders;Meyve ve meyve ürünleri işlemede ultraviyole ışık kullanımı, yüksek basınç uygulamaları, meyve işlemde ultrasound uygulamaları, membran uygulamaları, yüksek yoğunluklu elektrik alan uygulamaları, ozon uygulamaları, meyve ve meyve ürünlerinde ışınlama uygulamaları minimum işlem uygulamaları, dondurarak konsantrasyon uygulamaları, meyve raf ömrü üzerine soğutma ve soğuk zincir etkisi, meyve işlemde vakum kızartma uygulamaları, yenilebilir kaplamalar, ısıl işlem uygulamalarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci meyve ve meyve ürünleri işlemede ultraviyole ışık kullanımını bilir.
2) Öğrenci meyve ve meyve ürünleri işlemede,yüksek basınç ve ultrasound uygulamalarını bilir.
3) Öğrenci membran ve yüksek yoğunluklu elektrik alan uygulamalarını bilir.
4) Öğrenci ozon ve ışınlama bilir.
5) Öğrenci ışınlama, minimum işlem uygulamaları ve dondurarak konsantrasyon bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyve ve sebze işleme teknolojisindeki gelişmelerine giriş Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
2 Ultraviyole ışık kullanımı Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
3 Yüksek basınç uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
4 ultrasound uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
5 Membran uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
6 Yüksek yoğunluklu elektrik alan uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
7 Ozon uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
9 ışınlama uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
10 Dondurarak konsantrasyon uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
11 Meyve raf ömrü üzerine soğutma ve soğuk zincir etkisi Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
12 Meyve işlemde vakum kızartma uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
13 Yenilebilir kaplamalar Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
14 Isıl işlem uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
15 minimum işlem uygulamaları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Advances in Fruit Processing Technologies (2016) Sueli Rodrigues, Fabiano Andre Narciso Fernandes Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar