DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Toksikolojisinin Temelleri ve Gıda Katkı Maddelerinin Risk Analizi GM   680 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıdalarda bulunan katkı maddeleri, tarım ilacı kalıntıları, mikotoksinler, akrilamid ve benzerleri gibi pişme sırasında oluşan kimyasallar, çevre kirlenmesinden yansıyan metaller ve organik klorlu bileşikler, gıda kimyasalları ve kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin , risk değerlendirme yöntemi ile belirlenmesi.
Dersin İçeriği
Temel toksikolojik kavramlar ve tanımlar, NOAEL, ADI, GRAS, ML değerleri, toksik maddelerin güvenirlik sınırları, gıda katlı maddelerinin risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toksikolojinin Tanımı, bilim dalları hakkında bilgi sahibi olur
2) Toksik Maddelerin Sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur
3) Toksik maddelerin Etkileşimi, Sağlık riskleri hakkında bilgi sahibi olur
4) Gıda toksikolojisi hakkında genel bilgi sahibi olur
5) Gıda kimyasalları; Gıdalarda bulunan katkı maddeleri, tarım ilacı kalıntıları hakkında bilgi sahibi olur
6) Mikotoksinler, pişme sırasında oluşan kimyasallar, çevre kirlenmesinden yansıyan metaller ve organik klorlu bileşikler hakkında bilgi sahibi olur
7) Gıda katkı maddeleri ve toksikolojik değerlendirme aşamaları hakkında bilgi sahibi olur
8)
9) Gıda Kimyasallarının Risk Analizi ve Risk Değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur
10) Risk değerlendirmeye yönelik örnek çalışmaları öğrenir
11) Gıda Kimyasallarının Risk Yönetimi hakkında bilgi sahibi olur
12) Gıda Kimyasallarının Risk İletişimi ve örnek çalışmaları öğrenir
13) Gıda Kimyasallarının Risk İletişimi ve örnek çalışmaları öğrenir
14) Ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur
15) Ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toksikolojinin Tanımı, bilim dalları kaynak tarama Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Toksik Maddelerin Sınıflandırılması sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toksik maddelerin Etkileşimi, Sağlık riskleri sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Gıda toksikolojisine giriş sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Gıda kimyasalları; Gıdalarda bulunan katkı maddeleri, tarım ilacı kalıntıları sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Mikotoksinler, pişme sırasında oluşan kimyasallar, çevre kirlenmesinden yansıyan metaller ve organik klorlu bileşikler sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Gıda katkı maddeleri ve toksikolojik değerlendirme aşamaları sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ödev
9 Gıda Kimyasallarının Risk Analizi ve Risk Değerlendirilmesi sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Risk değerlendirmeye yönelik örnek çalışmalar sunum hazırlığı Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Gıda Kimyasallarının Risk Yönetimi sunum hazırlığı Grup Çalışması
Problem Çözme
12 Gıda Kimyasallarının Risk İletişimi ve örnek çalışmalar sunum hazırlığı Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Gıda Kimyasallarının Risk İletişimi ve örnek çalışmalar (devam) sunum hazırlığı Anlatım
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Problem Çözme
15 Ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar