DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıdalarda Mikotoksinler ve Analiz Yöntemleri GM   571 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Küflerin ürettiği ikincil bir metabolit olan mikotoksinlerin gıda güvenliği açısının yanı sıra gıda endüstrisinde ve ihracattataki önemi, bulunduğu gıdalar, oluşum koşulları, detoksifikasyon çalışmaları, kullanılan yöntemler ve son gelişmelerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Küflerin ürettiği ikincil bir metabolit olan mikotoksinlerin tanıtımı yapıldıktan sonra gıda güvenliği açısınıdan yarattığı ekonomik ve sağlık sorunları ele alınmaktadır.Bunun yanı sıra gıda endüstrisinde ve ihracattataki önemi, bulunduğu gıdalar ve çeşitliliği anlatılmaktadır.Gıdalara hasat depolama ve dağıtım sırasında bulaşan küfler hakkında bilgi verilip mikotoksin oluşum koşulları ve bunların engellenebilme koşulları detaylandırılmaktadır. Gıdada bulunması durumunda insan ve hayvan beslenmesinde minimum seviyelere indirilebilmesi için araştırılan ve uygulanan detoksifikasyon çalışmaları anlatılmaktadır. Gıda ve yemlerde mikotoksin ve küf varlığının gösterilmesinde kullanılan analiz yöntemleri verilmektedir. Son gelişmelerden haberdar edilmesi için ödev ve makale çalışmaları yapılmaktadır..

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Patojenik küfler ,hücresel yapıları ve biyosentez yollarını öğrenir
2) Mikotoksin çeşitleri, bulunduğu gıdalar ve üreten küfler hakkında bilgi sahibi olur
3) Gıdalarda küf gelişimi ve mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörleri öğrenir
4) Gıdalarda küf gelişiminin engellenmesi ve mikotoksin detoksifikasyon yöntemlerini öğrenir
5) Gıdalarda mikotoksin analizlerinde kullanılan yöntemleri öğrenir dersin içeriği ile ilgili son gelişmeleri takip eder
6) dersin içeriği ile ilgili son gelişmeleri takip eder ve yabancı dilini ilerletir
7) dersin içeriği ile ilgili sorunları çözme konusunda alt yapısını güçlendirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Patojenik küfler ve hücresel yapıları çeşitli kitaplardan ve hazırlanan notlardan yararlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Patojenik küfler ve ve biyosentez yolları seçilen bir kitaptan anlatım Anlatım
3 Mikotoksin tanım ve çeşitleri hazırlamış olduğum slightlar Anlatım
Bireysel Çalışma
4 Mikotoksinlerin, bulunduğu gıdalar ve çeşitleri hazırlamış olduğum slightlar Anlatım
Grup Çalışması
5 Mikotoksin üreten küfler (1) hazırlamış olduğum slightlar Anlatım
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
6 Mikotoksin üreten küfler (2) hazırlamış olduğum slightlar Anlatım
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
7 Gıdalarda küf gelişimi ve mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörler(1) bir kaç kitap ve çeşitli bu konuda yapılmış makaleler Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav
9 Gıdalarda küf gelişimi ve mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörler(2) bir kaç kitap ve çeşitli bu konuda yapılmış makaleler Anlatım
Ödev
10 Gıdalarda küf gelişiminin ve mikotoksin sentezinin engellenmesi(1) Konuyla ilgili çeşitli kitap ve makaleler, kitapta yazılan bölümler. Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Gıdalarda küf gelişiminin ve mikotoksin sentezinin engellenmesi(2) Konuyla ilgili çeşitli kitap ve makaleler, kitapta yazılan bölümler.
12 Mikotoksin detoksifikasyon yöntemleri (1) Konuyla ilgili çeşitli kitap ve makaleler, kitapta yazılan bölümler. Anlatım
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Mikotoksin detoksifikasyon yöntemleri (2) Konuyla ilgili çeşitli kitap ve makaleler, kitapta yazılan bölümler.
14 Gıdalarda mikotoksin analizlerinde kullanılan yöntemler hazırlamış olduğum slightlar Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 Gıdalarda mikotoksin analizlerinde kullanılan yöntemler ve son gelişmeler hazırlamış olduğum slightlar ve son 5 yılda yayımlanmış yabancı dildekiakaleler Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar