DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıdalarda Mikotoksinler ve Analiz Yöntemleri GM   571 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Küflerin ürettiği ikincil bir metabolit olan mikotoksinlerin gıda güvenliği açısının yanı sıra gıda endüstrisinde ve ihracattataki önemi, bulunduğu gıdalar, oluşum koşulları, detoksifikasyon çalışmaları, kullanılan yöntemler ve son gelişmelerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Küflerin ürettiği ikincil bir metabolit olan mikotoksinlerin tanıtımı yapıldıktan sonra gıda güvenliği açısınıdan yarattığı ekonomik ve sağlık sorunları ele alınmaktadır.Bunun yanı sıra gıda endüstrisinde ve ihracattataki önemi, bulunduğu gıdalar ve çeşitliliği anlatılmaktadır.Gıdalara hasat depolama ve dağıtım sırasında bulaşan küfler hakkında bilgi verilip mikotoksin oluşum koşulları ve bunların engellenebilme koşulları detaylandırılmaktadır. Gıdada bulunması durumunda insan ve hayvan beslenmesinde minimum seviyelere indirilebilmesi için araştırılan ve uygulanan detoksifikasyon çalışmaları anlatılmaktadır. Gıda ve yemlerde mikotoksin ve küf varlığının gösterilmesinde kullanılan analiz yöntemleri verilmektedir. Son gelişmelerden haberdar edilmesi için ödev ve makale çalışmaları yapılmaktadır..

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Patojenik küfler ,hücresel yapıları ve biyosentez yollarını öğrenir
2) Mikotoksin çeşitleri, bulunduğu gıdalar ve üreten küfler hakkında bilgi sahibi olur
3) Gıdalarda küf gelişimi ve mikotoksin oluşumunu etkileyen faktörleri öğrenir
4) Gıdalarda küf gelişiminin engellenmesi ve mikotoksin detoksifikasyon yöntemlerini öğrenir
5) Gıdalarda mikotoksin analizlerinde kullanılan yöntemleri öğrenir dersin içeriği ile ilgili son gelişmeleri takip eder
6) dersin içeriği ile ilgili son gelişmeleri takip eder ve yabancı dilini ilerletir
7) dersin içeriği ile ilgili sorunları çözme konusunda alt yapısını güçlendirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)