DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peynir: Kimyası, Fiziği ve Mikrobiyolojisi GM   531 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet GÜVEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peynir üretimi sırasında süte uygulanan işlemlerin ve ilave edilen katkıların peynirin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik zellikleri özellikleri üzerine etkilerini incelemektir. Olgunlaşma sırasında penirde meydana gelen değişimlerin ürün kalitesi üzerine etkilerinin bilinmesidir.
Dersin İçeriği
Renninin genel molüküler özellikleri ve etkileri sütün enzimatik koagülasyonu rennet koagülasyonunun ikinci fazı (enzimatik Olmayan) pıhtı sineresizi, peynir starter kültürleri, peynirde tuzun fiziksel ve kimyasal ve biyolojik işlevleri, peynir reolojisi,peynirin besleyici özellikleri,olgunlaşmada proteoliz ilişkileri,peynirlerde olgunlaşma sürecinde oluşan değişimler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Peynir üretimi ile ilgili genel işlemleri bilir
2) Sütün enzimatik koagülasyonunu bilir
3) Peynir starter kültürlerini bilir
4) Tuzun peynirin özellikleri üzerine etkilerini bilir
5) Peynir reolojisini bilir
6) Peynirin besin değerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Peynir: Kimyası, Fiziği ve Mikrobiyolojisine giriş ilgili kitaplar Soru-Cevap
2 Peynirin tanımı ve üretimi ilgili kitaplar
3 Rennetin genel ve moleküler özellikleri ilgili kitaplar
4 Peynire işlenecek sütün özellikleri ve ön işlemler ilgili kitaplar
5 Sütün enzimatik koagülasyonu ilgili kitaplar
6 Rennet koagülasyonunda enzimatik olmayan faz ilgili kitaplar
7 Peynir üretiminde kullanılan starter kültürler ilgili kitaplar
8 Ara Sınav lgili kitaplar
9 Peynir pıhtısının işlenmesi ve sinerezis ilgili kitaplar
10 Tuzun peynirin kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri üzereine etkileri ilgili kitaplar
11 Peynir reolojisi ilgili kitaplar
12 Peynirin besin değeri ilgili kitaplar
13 Süt işletmesindede peynir üretimi Süt işletmesi ziyareti planlama
14 Süt laboratuvarında peynir üretimi Labaratvar hazırlığı
15 Peynirin fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi Labaratvar hazırlığı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları lgili kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar