DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DGMT   304 6 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doktora tezinin amacı, öğrencilerin Gıda Mühendisliği alanında, bilime yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntem geliştiren veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan, bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma yapmasını; belirli bir zaman dilimi çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde sunmasını ve yayınlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez çalışması, belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kuralların farkındalığını kazanır.
2) Tez konusuyla ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir ve ulaştığı bilgileri yorumlama becerisi kazanır.
3) Tez konusuyla ilgili araştırma sorularını ve bu sorulara uygun araştırma yöntemini belirler; bu yöntem çerçevesinde araştırmayı gerçekleştirir; araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz eder.
4) Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)