DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer DGMS   102 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri belirli bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek; öğrencilerin bu araştırma sonucu derledikleri bilgileri sentezleyebilmelerini, yorumlayabilmelerini, sunabilmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Seminer Doktora programının zorunlu bir öğesidir. Literatür araştırmasıyla derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, akademik kurallar çerçevesinde yazımı ve etkili bir şekilde sunumunu kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışma yürütürken önceki bilgi ve birikimlerden yararlanır.
2) Çalışmalarını yürütürken etik kuralları gözetir.
3) Belirli bir bilimsel problemin çözümü için gerekli olan bilgileri derleyebilme, analiz edebilme ve yorumlama becerisi kazanır.
4) Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri akademik bir makale şekline getirme becerisi kazanır.
5) Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri bir topluluk karşısında en etkili biçimde sunabilme becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)