DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DGM   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan BENLİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doktora tezinin amacı, öğrencilerin Gıda Mühendisliği alanında, bilime yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntem geliştiren veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan, bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma yapmasını; belirli bir zaman dilimi çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde sunmasını ve yayınlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tez çalışması, belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Problem çözme konusundaki aşamaları uygular
2) Özel bir konuda araştırma yapar
3) Araştırdığı konuyu uzman yada uzman olmayan gruplara sunar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)