DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Süt Endüstrisinde Katkı Maddeleri GM   626 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet GÜVEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Süt ve ürünleri üretiminde ilave edilen katkı madelerinin çeşitleri, kullanım amaçları, ürünün özellikleri üzerine etkilerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Süt endüstrisinde kullanılan katkı maddelerinin sınıflandırılması, süt endüstrisinde kullanılan katkı maddelerinin (asitlik düzenleyiciler, antioksidanlar, yapı düzenleyiciler, tat ve koku maddeleri, emilgatörler, stabilizatörler vb.) özellikleri, kullanım şekilleri ve yasal sınırlamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gıda katkı maddelerinin tanımını ve kullanım amaçlarını bilir
2) Gıda katkı maddelerinin kullanımındaki temel ilkeleri bilir
3) Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmasını bilir
4) Süt ürünleri üretiminde kullanılan katkı maddelerini bilir
5) Katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gıda katkı maddelerine giriş İlgili kitaplar
2 Gıda katkı maddelerinin tanımı ve kullanım amaçları İlgili kitaplar
3 Gıda katkı maddelerinin kullanımındaki temel ilkeler İlgili kitaplar
4 Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılması İlgili kitaplar
5 Gıda katkı maddesi olarak kullanılan antioksidanlae ve asitliği düzenleyiciler İlgili kitaplar
6 Gıda katkı maddesi olarak kullanılan emülgatörler ve stabilizatörler İlgili kitaplar
7 Gıda katkı maddesi olarak kullanılan koruyucular ve tat-aroma maddeleri İlgili kitaplar
8 Ara Sınav
9 Gıda katkı maddesi olarak kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar İlgili kitaplar
10 İçme sütü teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri İlgili kitaplar
11 Yoğurt teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri İlgili kitaplar
12 Peynir teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri İlgili kitaplar
13 Tereyağı teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri İlgili kitaplar
14 Dondurma teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri İlgili kitaplar
15 Gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler İlgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar