DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Buğday Öğütme Teknolojisi GM   611 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sertaç ÖZER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Laboratuvarda uyulması gereken kuralların, örnek almanın ve hazırlamanın, kullanılacak çözeltileri hazırlamanın, laboratuvar temel alet ve ekipmanları kullanmanın, gıda bileşenlerinin temel analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Tahıl Teknolojisi ile ilgili olarak laboratuar ve pilot işletme çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tahıllarda çeşit kavramını öğrenmek
2) Buğdayın kalite kriterleri öğrenmek
3) Teknolojik analizler hakkında bilgi sahibi olmak
4) Değirmencilik akışları
5) Vals ve elek diyagramı
6) Katkı maddeleri
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tahıllardan numune alma yöntemleri Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
2 Tahılların fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal olarak değerlendirilmeleri giriş Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
3 Tahılların fiziksel olarak değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
4 Tahılların kimyasal olarak değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
5 Tahılların fizikokimyasal olarak değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
6 Tahılların kalite niteliklerinin belirlenmesi Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
7 Unlardan numune alma yöntemleri Ders notları ve kitaplar Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kitaplar
9 Unların fiziksel değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
10 Unların kimyasal değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar
11 Tahılların fizikokimyasal olarak değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Unların fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar
13 Unların fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal değerlendirilmeleri Ders notları ve kitaplar
14 Ekmek ve unlu mamullerde kalite kontrolü Ders notları ve kitaplar
15 Ekmek ve unlu mamullerde kalite kontrolü Ders notları ve kitaplar Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kitaplar, raporlar Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar