DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Endüstrisinde Küflerin Yeri ve Önemi GM   001 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Küflerin tanımı, özellikleri, taksonomisi, küflerin metabolizması, küflerin ürettiği primer ve sekonder metabolitler anlatılarak , mikovirüslerin gıda sektöründeki yeri ve önemi ve gıda sektöründe küf kaynaklı problemlere yer verilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra küflerle üretilen ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan küf kültürlerinin özelliklerinin tartışılması da amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Küflerin tanımı, özellikleri, taksonomisi, küflerin metabolizması, küflerin ürettiği primer ve sekonder metabolitler açıklanacaktır. Mikotoksinler, mikovirüsler detaylı olarak verilecek ve gıda sektöründe küfler ve küf sorunları tartışılacaktır. küflerle üretilen ürünler ve özellikleri, ürünlerde kullanılan starter küflerin genetiği ve özellikleri ve en son gelişmeler bu derste yer alacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küflerin tanımı, özellikleri, taksonomisi hakkında bilgi sahibi olma
2) küflerin metabolizması, küflerin ürettiği primer ve sekonder metabolitler hakkında bilgi sahibi olma
3) küflerin ürettiği ve gıda güvenliği açısından önem taşıyan mikotoksinler hakkında detaylı bilgi sahibi olur
4) küflere zarar verebilen küf virüsü mikovirüslerden haberdar olur ve bunların küf zararlanmalarında kullanma olasılıklarını tartışır
5) gıda sektöründeki küfleri tanıyıp küf kaynaklı bozulma ve diğer sorunlar hakkında bilgi sahibi olur
6) küflerle üretilen küflü gıdaları tanır ve bunların üretiminde kullanılan küf kültürlerinin özellikleri ve genetiği hakkında bilgi sahibi olur
7) tüm bu konulardaki son gelişmelerden haberdar olur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve Gıda Mühendisliği alanlarına yenilik getirecek özgün tanıml
X
2
Gıda mühendisliğinde uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
X
3
Gıda Mühendisliği alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
X
4
Gıda Mühendisliği uzmanlaştığı alana yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabi
X
5
Gıda Mühendisliği alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
X
6
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
X
7
Gıda Mühendisliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanında
X
8
Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
X
9
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
X
10
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
X
12
Gıda Mühendisliği alanında uzman kişiler ile tartışmalarında, özgün görüşlerini savunur ve Gıda Mühendisliğinde uzmanlaştığı alandaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
X
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
X
14
Gıda Mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
X
15
Gıda Mühendisliği alanlarında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
X
16
Gıda Mühendisliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küflerin tanımı, özellikleri, taksonomisi, genetiği kitap ve ders notları Anlatım
2 küflerin metabolizması küflerin ürettiği primer ve sekonder metabolitler ders notları, fungal fizyoloji kitabı Anlatım
Bireysel Çalışma
3 küflerin ürettiği primer metabolitler kitap ve ders notları Anlatım
4 küflerin ürettiği sekonder metabolitler kitap ve ders notları Anlatım
Bireysel Çalışma
5 küflerin ürettiği ve gıda güvenliği açısından önem taşıyan mikotoksinler kitap ve ders notları Anlatım
Grup Çalışması
6 küflerin mikotoksin üretmesini etkileyen etmenler kitap ve ders notları Anlatım
Bireysel Çalışma
7 gıda sektöründeki küfler kitap ve ders notları, makaleler Anlatım
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 mikovirüsler ve bunların küf zararlanmalarında kullanma olasılıkları makaleler ve ders notları Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
10 küf kaynaklı bozulma ve diğer sorunlar ders notu ve gıda mikrobiolojisi kitapları Anlatım
Grup Çalışması
11 tüm dünyada tüketilmekte olan küflendirilerek üretilen gıdalar makaleler, ders notları çeşitli bilimsel yayınlar Anlatım
Grup Çalışması
12 küflerle üretilen küflü gıdaların mikotoksinler açısından değerlendirilmesi ders notları Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 küf starterleri ile üretilen gıdaların üretiminde kullanılan küf kültürlerinin özellikleri ders notları, kitaplar Anlatım
14 küf kültürlerinin genetiği ve genetik manüpülasyonlar ders notları, mikroorganizma genetiği kitabı Anlatım
15 dersin konuları ile ilgili son gelişmeler bilimsel yayın ve makaleler, görseller Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar