DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrokimyasal Yöntemler I KM   041 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı elektrokimyasal teknikleri ve uygulamalarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Elektrokimyasal potansiyel, elektrot reaksiyonlarının kinetiği, elektrotlar, mikroelektrot, elektrolit, üç elektrot tekniği, potansiyel tarama teknikleri, voltametri, puls voltametri dönüşümlü voltametrinin uygulamaları, elektrokimyasal teknikler ile ilgili yayınlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elekrokimyasal teknikleri kavrar.
2) Elektrokimyasal tekniklere uygun çalışma elektrotlarını kullanır.
3) Elektrokimyasal test hücresi kurar.
4) Dönüşümlü voltametri tekniğini kavrar.
5) Puls voltametri tekniğini kavrar.
6) Deneysel çalışmalar için uygun tekniği belirler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrokimyasal yöntemler giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 Elektrot reaksiyonları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 Elektrotlar ve elektrolitler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Üç elektrot tekniği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 Potansiyel tarama teknikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 Dönüşümlü voltametri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Dönüşümlü voltametri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Dönüşümlü voltametri uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet
10 Puls voltamerisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Puls voltamerisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Puls voltamerisi uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Akım kontrollü ve potansiyel kontrollü deneyler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Elektrokimyasal yöntemler ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Elektrokimyasal yöntemler ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar