DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   KM1 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halime Ömür PAKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere araştırma ve yayın etiği kurallarını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Araştırma ve yayın etiği ile ilgili ulusal ve uluslararası etik anlayışlarını ve kurallarını ele almak, dersin içeriğinin ana hatlarını oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik hakkında genel konuları kavrar.
2) Araştırma ve yayın etiği hakkında konuları analiz eder.
3) Bilimsel yayın hazırlama için gerekli adımları kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma ve yayın etiği giriş İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
2 Araştırma ve yayın etiğine uygun araştırma yöntemleri İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
3 Araştırma ve yayın etiğine uygun araştırma yöntemleri İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
4 Araştırma ve yayın etiği ile ilgili kavramlar İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
5 Araştırma ve yayın etiği ile ilgili kavramlar İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
6 Bilimsel geçerlilik İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
7 Bilimsel güvenilirlik İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve internet Yazılı Sınav
Ödev
9 Araştırma etiği ihlallerinin önlenmesi için yapılabilecekler İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
10 Araştırma etiği ihlallerinin önlenmesi için yapılabilecekler İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
11 Araştırma etiği ihlallerinin tespiti durumunda izlenecek yollar İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
12 Araştırma etiği ihlallerinin tespiti durumunda izlenecek yollar İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
13 Ulusal ve uluslararası etik İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
14 Ulusal ve uluslararası etik İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
15 Araştırma etiği kuralları İlgili ders notları ve internet Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve internet Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar