DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adsorpsiyon ilkeleri ve adsorpsiyon prosesleri KM   671 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro gözenekli adsorbanlar, Fiziksel adsorpsiyon ve gözenekli adsorban karakterizasyonu, Adsorpsiyon ısısı teorik olarak hesaplanması, Henry Kanunu, tek ve çok tabakalı adsorpsiyon, Adsorpsiyon termodinamiği, Korelasyon analizi ve adsorpsiyon dengesi tahmini, Gözenekli ortamda difüzyon, Toplu sistemlerde sorpsiyon kinetiği, Paketli yataklar yoluyla akış, Tek-geçiş sistemleri: adsorpsiyon sütun dinamikleri, Çoklu geçiş sistemleri: adsorpsiyon sütun dinamikleri, Kromatografik ayırma işlemleri, Adsorpsiyon süreçleri: I. Siklik toplu sistemler, Adsorpsiyon prosesleri: II. Sürekli ters akım sistemleri ile ilişkisini kurabilmeyi kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Mikro gözenekli adsorbanlar, Fiziksel adsorpsiyon ve gözenekli adsorban karakterizasyonu, Adsorpsiyon ısısı teorik olarak hesaplanması, Henry Kanunu, tek ve çok tabakalı adsorpsiyon, Adsorpsiyon termodinamiği, Korelasyon analizi ve adsorpsiyon dengesi tahmini, Gözenekli ortamda difüzyon, Toplu sistemlerde sorpsiyon kinetiği, Paketli yataklar yoluyla akış, Tek-geçiş sistemleri: adsorpsiyon sütun dinamikleri, Çoklu geçiş sistemleri: adsorpsiyon sütun dinamikleri, Kromatografik ayırma işlemleri, Adsorpsiyon süreçleri: I. Siklik toplu sistemler, Adsorpsiyon prosesleri: II. Sürekli ters akım sistemleri oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikro gözenekli adsorbanları kavrar.
2) Fiziksel adsorpsiyon ve gözenekli adsorban karakterizasyonu ayırt edebilir.
3) Adsorpsiyon ısısı teorik olarak hesaplayabilir.
4) Adsorpsiyon termodinamiği kavrar.
5) Adsorpsiyon süreçlerini açıklayabilir.
6) Korelasyon analizi ve adsorpsiyon dengesi kurabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikro gözenekli adsorbanlar Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fiziksel adsorpsiyon ve gözenekli adsorban karakterizasyonu Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Adsorpsiyon ısısı teorik olarak hesaplanması Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Henry Kanunu, tek ve çok tabakalı adsorpsiyon Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Adsorpsiyon termodinamiği Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Korelasyon analizi ve adsorpsiyon dengesi tahmini Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Gözenekli ortamda difüzyon Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Paketli yataklar yoluyla akış Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Toplu sistemlerde sorpsiyon kinetiği Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tek-geçiş sistemleri: adsorpsiyon sütun dinamikleri Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Çoklu geçiş sistemleri: adsorpsiyon sütun dinamikleri Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Kromatografik ayırma işlemleri Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Adsorpsiyon süreçleri: I. Siklik toplu sistemler Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Adsorpsiyon prosesleri: II. Sürekli ters akım sistemleri Adsorpsiyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar