DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lantanitler ve Aktinitler Kimyası KM   666 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel YILDIZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Periyodik tabloda f blok elementeler olarak yer alan, teknolojik değere sahip lantanit ve aktinitler hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Lantanit ve Aktinit elementlerinin genel özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) kullanılan bazı teknikleri uygulabilme.
2) geçiş metalleri ile f bolk elementleri arasında ilişkiler kurabilme.
3) olayların temelini kavrayabilme.
4) Teknolojide kullanımları için neler yapılabileceğini açıklayabilme ve uygulayabilme.
5) Bu konuda özellikleri genel anlamıyla açıklayabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lantanit elementlerinin genel özellikleri Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
2 Lantanitlerin elektronik konfigürasyonları. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
3 Magnetik özellikleri Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
4 Lantanit bileşiklerinin sentezi Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
5 Koordinasyon sayıları ve stereokimyası. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
6 Allotropik modifikasyonları Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
7 Lantanitlerin ileri teknoloji malzemeleri olarak uygulamaları. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
8 Ara Sınav
9 Aktinit elementlerinin genel özellikleri Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
10 Elektronik konfigürasyonları. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
11 Aktinit bileşiklerinde bağ oluşumu. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
12 Koordinasyon sayıları ve stereokimyası. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
13 Aktinitlerin çözelti kimyası. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
14 Aktinit bileşiklerinin sentezi. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
15 Uranyum kimyası. Ders notlarından ilgili bölümün çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar