DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Korozyon I KM   665 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Korozyonda temel ilkeler, tanımı, yapıt gereçlerin seçimi, Korozyon hızı; elektrokimyasal olaylar, Korozyonun elektrokimyasal termodinamiği, Sulu çözeltilerde korozyon, Pourbaix Çizelgeleri, Teknikte önemli bazı metaller için potansiyel-pH diyagramları, Korozyon ve elektrokimyasal kinetik ve uygulamaları, Korozyon Türleri, Genel Korozyon, Galvanik ve metal çifti korozyonu, çatlak korozyon, çukur korozyon, taneler arası korozyon, seçimli aşınma, metaller içine hidrojen difüzyonu, hidrojen hasarları, yorulma ve korozyonlu yorulma, sürtünme korozyonu, erozyon korozyonu, oyuk hasarlarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Korozyonda temel ilkeler, tanımı, yapıt gereçlerin seçimi, Korozyon hızı; elektrokimyasal olaylar, Korozyonun elektrokimyasal termodinamiği, Sulu çözeltilerde korozyon, Pourbaix Çizelgeleri, Teknikte önemli bazı metaller için potansiyel-pH diyagramları, Korozyon ve elektrokimyasal kinetik ve uygulamaları, Korozyon Türleri, Genel Korozyon, Galvanik ve metal çifti korozyonu, çatlak korozyon, çukur korozyon, taneler arası korozyon, seçimli aşınma, metaller içine hidrojen difüzyonu, hidrojen hasarları, yorulma ve korozyonlu yorulma, sürtünme korozyonu, erozyon korozyonu, oyuk hasarları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Korozyonun temel ilkelerini kavrar.
2) Elektrokimyasal olayları açıklayabilir.
3) Korozyonun elektrokimyasal termodinamiğini kavrar.
4) Korozyon türlerini anlatabilir.
5) Hidrojen ve oksijen difüzyonu tepkimesinin karşılaştırılmasını yapabilir.
6) Pourbaix çizelgelerini açıklayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonda temel ilkeleri Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
2 Korozyon hızının belirlenmesi Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
3 Elektrokimyasal tepkimeler Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
4 Korozyonun elektrokimyasal termodinamiği Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Sulu çözeltilerde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
6 Pourbaix Çizelgeleri Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
7 Teknikte önemli bazı metaller için potansiyel-pH diyagramları Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Korozyon ve elektrokimyasal kinetik ve uygulamaları Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Korozyon Türleri Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
11 Genel Korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Galvanik ve metal çifti korozyonu Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Çatlak ve çukur korozyonu Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
14 Taneler arası ve seçimli korozyon, Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
15 Metaller içine hidrojen difüzyonu, hidrojen hasarları, yorulma ve korozyonlu yorulma, sürtünme korozyonu, erozyon korozyonu, oyuk hasarları Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar