DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Kataliz KM   662 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hava ve Su Kirliliği (yerel, kentsel, bölgesel, sınır ötesi ve küresel), Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Kataliz, Fiziksel sorpsiyon, Kimyasal sorpsiyon, Elektrostatik sorpsiyon (iyon değişimi), Heterojen Prosesler, Heterojen kataliz reaksiyon hızı, Homojen kataliz reaksiyon hızı, Adsorpsiyon ve iyon değişimi temel ilkeleri, Önemli adsorbanlar, İyon-değişim malzemeleri, Organik ve inorganik katyon değiştiricilerin kalitatif ve kantitatif analizini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Hava ve Su Kirliliği (yerel, kentsel, bölgesel, sınır ötesi ve küresel), Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Kataliz, Fiziksel sorpsiyon, Kimyasal sorpsiyon, Elektrostatik sorpsiyon (iyon değişimi), Heterojen Prosesler, Heterojen kataliz reaksiyon hızı, Homojen kataliz reaksiyon hızı, Adsorpsiyon ve iyon değişimi temel ilkeleri, Önemli adsorbanlar, İyon-değişim malzemeleri, Organik ve inorganik katyon değiştiricilerin kalitatif ve kantitatif analiz oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hava Kirliliği kavrar.
2) Su Kirliliği açıklar.
3) Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Katalizi ayır eder.
4) Heterojen Prosesleri belirtir.
5) Organik ve inorganik katyon değiştiricilerin kalitatif ve kantitatif karşılaştırılmasını gösterir.
6) Heterojen katalizi açıklar.
7) İyon-değişim malzemelerini ayırt eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hava ve Su Kirliliği Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yerel, kentsel, bölgesel, sınır ötesi ve küresel kirlenme Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Kataliz Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fiziksel sorpsiyon Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kimyasal sorpsiyon Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Elektrostatik sorpsiyon (iyon değişimi) Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Heterojen Prosesler Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Heterojen kataliz reaksiyon hızı Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Homojen kataliz reaksiyon hızı Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Adsorpsiyon ve iyon değişimi temel ilkeleri Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Önemli adsorbanlar Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İyon-değişim malzemeleri Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Organik ve inorganik katyon değiştiriciler Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Adsorpsiyon Temel ilerleme ve Uygulama Araştırma Ders kitabından konunun çalışılması. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Studying the subject from the textbook. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar