DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Korozyon II KM   656 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atmosferik korozyon, damıtık su, doğal su ve deniz suyu içinde korozyon, topraktaki korozyon, oksitlenme ve yüksek sıcaklıkta diğer metal-gaz tepkimeleri korozyonları, korozyona karşı koruma yöntemleri, endüstride korozyon; anorganik asitler içinde korozyon, organik asitler içinde korozyon, bazlar içinde korozyon, çeliğin korozyonu üzerine çözünmüş tuzların etkisi, besin teknolojisinde korozyon ve kullanılan yapıt gereçleri, gübre fabrikaları ve fosforik asit servisleri için malzemeler, sıvı metaller ve erimiş tuzlar içinde korozyon, petrol endüstrisinde korozyon, yağ sistemlerinde korozyonu kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Atmosferik korozyon, damıtık su, doğal su ve deniz suyu içinde korozyon, topraktaki korozyon, oksitlenme ve yüksek sıcaklıkta diğer metal-gaz tepkimeleri korozyonları, korozyona karşı koruma yöntemleri, endüstride korozyon; anorganik asitler içinde korozyon, organik asitler içinde korozyon, bazlar içinde korozyon, çeliğin korozyonu üzerine çözünmüş tuzların etkisi, besin teknolojisinde korozyon ve kullanılan yapıt gereçleri, gübre fabrikaları ve fosforik asit servisleri için malzemeler, sıvı metaller ve erimiş tuzlar içinde korozyon, petrol endüstrisinde korozyon, yağ sistemlerinde korozyon anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atmosferik korozyonu kavrar.
2) Damıtık su, doğal su ve deniz suyu içinde korozyonu açıklar.
3) Topraktaki korozyonu ayırt eder.
4) Yüksek sıcaklıkta metal-gaz tepkimeleri sonucu oluşan korozyonu açıklar.
5) Korozyona karşı koruma yöntemlerini tanımlar.
6) Endüstride korozyonu saptar.
7) Organik ve anorganik asitler içindeki korozyonu ayırt eder
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atmosferik korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
2 Damıtık su, doğal su ve deniz suyu içinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
3 Topraktaki korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
4 Oksitlenme ve yüksek sıcaklıkta diğer metal-gaz tepkimeleri korozyonları Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Korozyona karşı koruma yöntemleri Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
6 Endüstride korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
7 Anorganik asitler içinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Organik asitler içinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
10 Bazlar içinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
11 Çeliğin korozyonu üzerine çözünmüş tuzların etkisi Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Besin teknolojisinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
13 Gübre fabrikaları ve fosforik asit servisleri için malzemeler, sıvı metaller ve erimiş tuzlar içinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Petrol endüstrisinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
15 Yağ sistemlerinde korozyon Korozyon ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar