DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yakıt Pilleri KM   643 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, yakıt pillerinin çalışma prensibini, özellikleri ve enerji dönüşüm sistemlerindeki önemini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Yakıt pilleri ve temel özellikleri, yakıt pili tepkimelerinin termodinamiği, elektrokimyasal tepkime kinetiği, yakıt pillerinde kütle transferi, ısı transferi, düşük sıcaklık yakıt pilleri, düşük sıcaklık yakıt pillerinin tarihi, yüksek sıcaklık yakıt pilleri, yüksek sıcaklık yakıt pillerinin tarihi, alkali yakıt pilleri, fosforik asit yakıt pilleri, metanollü yakıt pilleri, katı oksit yakıt pilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yakıt pili nasıl çalışır açıklar.
2) Yakıt pili ana bileşenlerini tanımlar.
3) Farklı yakıt pillerini tanımlar.
4) Farklı yakıt pillerinin olumlu ve olumsuz özelliklerini karşılaştırır.
5) Yakıt hücresinin hücre voltajı, güç yoğunluğu ve verimi arasındaki ilişkiyi anlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yakıt pilleri giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Elektrokimyasal hücre bileşenleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Bireysel Çalışma
3 Elektrotkimyasal hücre termodinamiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Yakıt pillerinde etkin verim ve Carnot döngüsü ile karşılaştırması Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Yakıt pilleri çeşitlerine giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Yakııt pillerinde kütle transferi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Düşük sıcaklık yakıt pillerinde ısı transferi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Yüksek sıcaklık yakıt pillerinde ısı transferi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Yakıt pillerinin tarihi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Alkali yakıt pilleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
12 Fosforik asit yakıt pilleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
13 Eriyik karbonat yakıt pilleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Katı oksit yakıt pilleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Doğrudan metanollü yakıt pilleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar