DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüzey Kimyası KM   638 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı katıların yüzey yapısını ve ara yüzey özelliklerini tanıtmak, taramalı prob teknikleri ile katı yüzeylerin analizini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Yüzey yapısı, ideal düz yüzeyler, bimetalik yüzeyler, metallerin yarı iletkenlerin ve yalıtkan katıların band yapısı, taramalı prob teknikleri, kimyasal adsorpsiyon, fiziksel adsorpsiyon, adsorpsiyon desorpsiyon termodinamiği, adsorpsiyon izotermleri, kompleks yüzey reaksiyonları, kataliz, heterojen kataliz, kataliz kinetiği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yüzey yapısını ve etkileşimlerini açıklar
2) Yüzey etkileşimlerini açıklar
3) Kataliz olayını kavrar
4) Adsorpsiyon desorpsiyon olaylarını açıklar
5) Yüzey yapısı analiz yöntemlerini kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzey kimyasına giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 Heterojen kataliz Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 İdeal düz yüzeyler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Bimetalik yüzeyler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 Yüzey yapısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 Yüzeyin yeniden düzenlenmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Katıların band yapısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Yüzey analizi: teknik ve metodlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 Kimyasal adsorpsiyon Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Fiziksel adsorpsiyon Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Yüzey işlemlerinin termodinamiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Yüzey işlemlerinin kinetiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Kataliz Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
15 Nanoteknoloji Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar