DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmpedans Spektroskopisi ve Organik Kaplamalar KM   601 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İmpedans tekniğini öğrenerek uygulama aşamasına gelmek
Dersin İçeriği
İmpedansın temeli, birinci teori, impedans spektroskopisi, İmpedans diyagramları, elektronik eşdeğer devreler, yorumlama, organik kaplama,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmpedans spektroskopisinin tarihi gelişimini kavrar
2) İmpedns spektroskopisinin teorisini kavrar
3) Randli metodunu kavrar
4) Elektronik eşdeğer devreyi kavrar
5) Yük transfer direncini kavrar
6) Kapasitansın anlamınıı kavrar
7) İmpedans tekniğinde deney yapmayı kavrar
8) Deney sonuçlarının değerlendirilmesini kavrar
9) Organik kaplamayı kavrar
10) Organik kaplama ve polimerlere suyun etkisini kavrar
11) suyun difüzyonunu kavrar
12) organik kaplamalara sıcaklığın etkisni kavrar
13) Koruma etkinliğinde kaplama yaşının önemini kavrar
14) Kaplamalar için Henry yasasının deneysel geçerliliğini kavrar
15) Hasar almış kaplamalar ve hasar almış kaplamarda impedans ölçümünü kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmpedans spektroskopisinin tarihi gelişimi okuma Anlatım
2 İmpedns spektroskopisinin teorisi okuma Anlatım
3 Randli metodu okuma Anlatım
4 Elektronik eşdeğer devre okuma Anlatım
5 Yük transfer direnci okuma Anlatım
6 Kapasitans okuma Anlatım
7 İmpedans tekniğinde deney yapma okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Sözlü Sınav
9 Deney sonuçlarının değerlendirilmesi okuma Anlatım
10 Organik kaplama okuma Anlatım
11 Organik kaplama ve polimerlere suyun etkisi okuma Anlatım
12 suyun difüzyonu okuma Anlatım
13 organik kaplamalara sıcaklığın etkisi okuma Anlatım
14 Koruma etkinliğinde kaplama yaşının önemi okuma Anlatım
15 Kaplamalar için Henry yasasının deneysel geçerliliği okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar