DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrolit Çözeltiler I KM   583 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrolit çözeltilerin özellikleri ve termodinamik yaklaşımlarla irdelenmesi, iyon-iyon, iyon çözücü etkileşmelerinin anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği, iyon-iyon, iyon-çözücü etkileşmeleri, aktiflik kavramı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrolit kavramını öğrenir.
2) İyon-çözücü etkileşmelerini öğrenir
3) iyon-iyon etkileşmelerini öğrenir
4) Debye-Huckel yaklaşımını öğrenir
5) iyonik şiddet, aktiflik kavramlarını öğrebir
6) İyonik iletkenliklerin ölçülmesi ve etkili parametreleri öğrenir
7) İyonik iletkenliklerin uygulamalarını öğrenir
8) Konuktometri ve analitik uygulamaları
9) Elektrot/çözelti ara yüzey yapısını öğrenir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrolit tanımı ve sınıflaması Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 İyonik iletkenlik ve ölçülmesi Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 İyon-İyon etkileşmeleri Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 iyon-iyon etkileşmeleri Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Ödev
5 Debye-Huckel yaklaşımı ve aktiflik kavramı Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Ödev
6 İyonik şiddet ve aktiflik kavramları, uygulamaları Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Aktiflik kavramının termodinamik açıdan iredelenmesi Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Modern electrochemistry, Bockris Yazılı Sınav
9 Elektrot-çözelti ara yüzey yapısı Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Ödev
10 Elektrot-çözelti ara yüzey yapısı Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Elektrot-çözelti ara yüzey yapısı Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
Ödev
12 Çözelti içinde difüzyon Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
13 Adsorpsiyon-Desorpsiyon Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
14 Kolloidal sistemlerin oluşumu Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
15 Zeta potansiyeli, anlamı ve önemi Modern electrochemistry, Bockris Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Modern electrochemistry, Bockris Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar