DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrolit Çözeltiler II KM   574 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrokimyasal sistemlerin temel unsuru olan elektrolit çözeltilerin yapısını ve iyon hareketlerinin kavranmasını sağlamak
Dersin İçeriği
Elektrolit türleri, iyonik sıvılar, çözelti için iyon hareketleri, difüzyon ve elektriksel alanda taşınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İyonik çözeltilerle ilgili teorileri kavrar
2) İlgili amprik ve teorik yaklaşımlarla iyon hareketlerini incelemeyi kavrar
3) Elektriksel alanda iyon hareketlerinin nasıl gerçekleştiğini kavrar
4) İyonik sıvıları ve uygulamalarını kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrolitlerin doğası ve iyon-iyon etkileşmeleri ile ilişkisi Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
2 İyon bulutu Teorisi ve iyon-iyon etkileşmeleri Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
3 İyon çevresinde yük yoğunluğu ve elektrostatik yaklaşımla belirlenmesi: Poisson eşitliği Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
4 Çözeltilerde iyonların taşınması Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
5 İyonların kimyasal potansiyel gradiyenti altında göç etmeleri Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
6 Fick yasaları Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
7 Fick yasaları Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
8 Ara Sınav Modern Electrochemistry,Bockris Ödev
9 Elektriksel alanda iyonların taşınması Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
10 Elektrolit içerisinde elektriksel alan oluşması ve iyonların nasıl etkilendikleri Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
Ödev
11 Çözeltideki iyon hareketleri ile elektrotlardaki elektron taşınmasının kantitatif ilişkisi Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
Ödev
12 Aprotik çözücülerle hazırlanana elektrolitler Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
Ödev
13 İyonik sıvılar Modern Electrochemistry,Bockris
14 İyonik sıvıların genel özellikleri Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
Ödev
15 İyonik sıvıların uygulamaları Modern Electrochemistry,Bockris Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Modern Electrochemistry,Bockris Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar