DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Molecular Thermodynamics KM   052 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halime Ömür PAKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı faz dengelerinin termodinamiğini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Faz dengelerinin klasik termodinamiği, Gibbs Duhem eşitliği, karışımlarda fugasite, aşırı fonksiyonlar, çözelti teorileri, çözünürlükler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Moleküler termodinamiğin temel prensiplerini kavrar
2) Gibbs Dühem eşitliğini hesaplamalarda kullanımını analiz eder.
3) Artık fonksiyonların karışımlarda uygulanmasını analiz eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Moleküler termodinamiğe giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 Faz dengelerinin klasik termodinamiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 Faz dengelerinin klasik termodinamiği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Gibbs Duhem eşitliği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 İdeal ve gerçek çözeltiler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 İdeal ve gerçek çözeltiler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Karışımlarda fügasite Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Karışımlarda fügasite Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 Artık fonksiyonlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Artık fonksiyonlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Çözelti teorileri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Çözelti teorileri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Moleküler termodinamik ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Moleküler termodinamik ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar