DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrokimyasal Yöntemler II KM   038 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı elektrokimyasal teknikleri ve uygulamalarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Elektrokimyasal test hücresi ve özellikleri, kronokulonmetri, hidrodinamik yöntemler, impedans tekniği, elektroaktif tabaka ve modifiye elektrotlar, spektroelektrokimya, fotoelektrokimya,elektrokimyasal cihazlar, elektrokimyasal yöntemlerin uygulamaları, elektrokimyasal teknikler ile ilgili yayınlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrokimyasal teknikleri kavrar.
2) Elektrokimyasal tekniklerin uygulamalarını kavrar.
3) Elektroaktif türler ve test tekniklerini kavrar
4) Spektroelektrokimya tekniğini kavrar.
5) Elektrokimyasal impedans spektroskopisi tekniğini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrokimyasal yöntemler giriş. Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 Elektrokimyasal test hücresi ve özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 Kronokulonmetri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Hidrodinamik yöntemler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 Elektrokimyasal impedans spektroskopisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 Elektrokimyasal impedans spektroskopisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Elektroaktif tabaka ve adsorbe türler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Modifiye elektrotlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 Spektroelektrokimya Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Fotoelektrokimya Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Elektrokimyasal cihazlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Elektrokimyasal yöntemlerin uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Elektrokimyasal yöntemler ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Elektrokimyasal yöntemler ile ilgili yayınlar Bilimsel yayınlar ve internet Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar