DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimyasal Analiz Yön. KM   035 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Seyde Seyhan TÜKEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çözeltilerin hazırlanması ve konsantrasyonlarının ifadesi, tamponların hazırlanması, karbonhidratların biyokimyasal analizi, protein ve amino asitlerin yanı sıra enzim analizi hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çözeltilerin hazırlanması, Konsantrasyon ifadesi, Tamponlar ve hazırlanması, Karbonhidratların, lipidlerin protein ve amino asitlerin biyokimyasal analizi, Protein saflaştırma teknikleri ve Kromatografik ayırmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çözeltilerin hazırlanmasını kavrar
2) Tamponları kavrar
3) Karbonhidratların, lipidlerin protein ve amino asitlerin biyokimyasal analizini açıklar
4) Protein saflaştırma tekniklerini kavrar
5) Kromatografik ayırma tekniklerini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözeltilerin hazırlanması Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
2 Konsantrasyon ifadesi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
3 Tamponlar ve hazırlanması Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
4 Biyokimyasal ölçüm teknikleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
5 Karbonhidrat analizi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
6 Lipidlerin analizi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
7 Amino asit ve proteinlerin kalitatif ve kantitatif ölçümleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 Protein saflaştırma teknikleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
10 Protein saflaştırma teknikleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
11 Hücre parçalanması ve fraksiyonu Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
12 Metabolizmada enzimler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
13 Kromatografik ayırmalar Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
14 Kromatografik ayırmalar Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
15 Moleküler biyolojide teknikler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar