DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamada Anorganik Kimya KM   033 1 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere teorik olarak öğretilen anorganik kimyanın sanayideki ve günlük hayattaki uygulama alanlarını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Anorganik kimyanın endüstrinin çeşitli dallarında ve günlük hayattaki kullanım alanları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstrinin çeşitli dallarında ve günlük hayatın çeşitli aşamalarında kullanılan anorganik bileşiklerini tanımlar.
2) Teorik olarak bilinen anorganik bileşiklerin pratikte kullanım alanlarını inceler.
3) Çevresel, tarımsal, tıbbi, besin, beslenme alanlarında kullanılan anorganik bileşiklerin yer ve önemini kavrar.
4) Anorganik bileşiklerinin sanayideki yerlerini sınıflandırır.
5) Metal endüstrisi, ileri teknolojiler, tekstil ve kimyasal üretimler alanlarında kullanılan anorganik bileşikleri inceler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstrinin çeşitli dallarında ve günlük hayatın çeşitli aşamalarında kullanılan anorganik bileşiklerin tanıtımı Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
2 Teorik olarak bilinen anorganik bileşiklerin pratikte kullanım alanları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
3 Çevresel alanlarda kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
4 Tarımsal alanda kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
5 Tıbbi alanlarda kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
6 Besin ve beslenme alanlarında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
7 Metal endüstrisi alanında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Örnek sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev
9 İleri teknolojiler alanlarında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
10 Tekstil alanında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
11 Kimyasal üretim alanlarında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
12 Gübre alanında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
13 Plastik alanında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
14 Petrol alanında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
15 İzolasyon alanında kullanılan anorganik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Örnek sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar