DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nükleik Asitler, Protein Sentezi ve Nükleik Asit Metabolizması KM   032 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Seyde Seyhan TÜKEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nükleik asit yapısı, kromozomlar, genetik kod, DNA replikasyonu, protein sentezi ve gen ekspresyonunun düzenlenmesi hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Nükleik Asit Yapısı, Kromozomların Yapısı, Genetik Kod, DNA replikasyonu, Protein Sentezi, Gen Düzenlenmesinin Prensibleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nükleik asit yapısını kavrar
2) Kromozomların yapısını kavrar
3) DNA yapısını kavrar
4) DNA replikasyonunu açıklar
5) Genetik kodu kavrar
6) Protein sentezini kavrar
7) Gen ifadelerinin düzenlenmesini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nükleik Asit Yapısı Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
2 Nükleik Asit Kimyası Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
3 Nükleotidlerin Diğer İşlevleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
4 Kromozomal Elementler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
5 DNA Süper Sargısı Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
6 Kromozomların Yapısı Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
7 DNA replikasyonu Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 DNA Onarımı Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
10 RNA'nın DNA Bağımlı Sentezi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
11 Genetik Kod Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
12 Protein Sentezi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
13 Protein Hedeflemesi ve Yıkımı Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
14 Gen Düzenlenmesinin Prensibleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
15 Prokaryot ve Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar