DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Advances in Organometal Chemistry KM   028 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere organometalik kimya kavramlarını ve bu alandaki gelişmeleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Organometalik bileşikler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Koordinasyon bileşiklerini tanımlar.
2) Organometal bileşiklerini kavrar.
3) Koordinasyon bileşikleri ve organometal bileşikler arasındaki benzerlikleri sıralar.
4) Organometal bileşiklerin uygulama alanlarını sınıflandırır.
5) Organometalik bileşiklerin katalitik özelliklerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koordinasyon kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
2 Organometalik ligandlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
3 18 elektron kuramı Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
4 Kare düzlem Kompleksler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
5 Oktahedral kompleksler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
6 Karbonil (CO) Kompleksler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
7 Karbonile benzer ligandlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önceki sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev
9 Genişletilmiş Pi sistemleri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
10 Organometalik bileşiklerin Elektron Spektrumları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
11 Karbin (Alkilidin) Kompleksleri, Spektrum Analizleri ve Organometal Komplekslerinin Yapı Tayinleri, Kızılaltı (IR) Spektrumlan, NMR Spektrumlan Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
12 Organometel tepkimeler ve kataliz, Ligantların Kaybedilme veya Kazanılma Tepkimeleri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
13 Ligant Ayrışması ve Yerdeğiştirme tepkimeleri, Yükseltgen Katılma, İndirgen Ayrılma, Nükleofılik Yerdeğiştirme, Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
14 Hidroformilleme, Monsanto Asetik Asit İşlemi, Wacker (Smidt) İşlemi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
15 Wilkinson Katalizörü ile Hidrojenle/ne, Olefin Metatezi ve Biyoinorganik kimyada kullanılan organometalik bileşikler Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar