DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Chemical Concepts in Biomass Gasification and Related Conversions KM   015 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lignoselülozik biyokütle materyallerinin gazlaştırılması proseslerinin öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği farklı biyokütle türlerinin gazlaştırma süreçlerini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lignoselülozik materyallerin çeşitleri ve kompozisyonları konusunu kavrar
2) Selülozik materyallerin gazlaştırma tekniklerini kavrar
3) Biyokütleden hidrojen eldesi tekniklerini kavrar
4) Gazlaştırma koşullaını etkileyen faktörleri kavrar
5) Gazlaştırma sonucu elde edilen verileri yorumlama kabiliyeti kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek alanına yenilik getirecek verilere ulaşır.
X
2
Kimya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
X
3
Güncel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
4
Kimya alanındaki gelişmeleri izler, bilimsel etik kurallarına uygun davranır ve kendini sürekli olarak yeniler.
X
5
Deneysel ölçüm için gerekli yöntemleri belirler ve aletleri duyarlılık sınırlarına uygun olarak kullanır.
X
6
Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
X
7
Alanıyla ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
X
8
Bilimsel makale hazırlayabilir ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayımlayabilir.
X
9
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
10
Alanında yönlenmeleri izler, oluşabilecek karmaşık durumlara çözümleme yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir, bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
12
Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokütlenin gazlaştırılması teknikleri-1 Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Biyokütlenin gazlaştırılması teknikleri-2 Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Biyokütlenin Pirolizi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Biyokütleden hidrojen eldesi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Biyokütlenin sıvılaştırılması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sıvı ürün analizleri Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Biyokütlenin kömürle birlikte gazlaştırılması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Biyokütlenin katı atıklarla birlikte gazlaştırılması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması
10 Biyokütlenin sıvı atıklarla birlikte gazlaştırılması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Gaz ürünlerin analizi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Lignoselulozik materyallerden yüksek verimle hidrojen eldesi metotları ve modifikasyonu Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Biyokütle dönüşümü ile ilgili literatür taraması ve çalışması Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Lignoselülozik Katı atıkların analizi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönem Ödevi Konunun ilgili ders kitapları ve kaynaklardan çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar