DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DMTT   302 4 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca AYIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uzmanlık alanında danışmanı ile beraber bilimsel çalışma yapmanın temel prensiplerini öğretmek, problem çözme ve sonuçlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematiğin farklı ana bilim dallarında araştırma yapabilmeye olanak sağlayacak lisans yeterlilikleri üzerinde bilgiler edinir.
2) Alanı ile ilgili konuları teorik temelleri ile birlikte derinlemesine öğrenir.
3) Alanında öğrendiği bilgileri matematik problemlerini çözmede kullanır
4) Matematiğin farklı ana bilim dallarındaki temel teoremleri ispat eder.
5) Matematik alanında karşılaştığı problemler için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkiyi en sade ve anlaşılır biçimde ifade eder.
6) Alanı ile ilgili gerekli teknik donanımları kullanır.
7) Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yapar ve yürütür.
8) Meslekdaşları ile birlikte ortak çalışma ve araştırma yaparken gerektiğinde sorumluluk alır.
9) Alanı ile ilgili bilgileri sorgular, analiz eder ve gerektiğinde farklı alanlara uygular.
10) Alanı ile ilgili kaynakları takip edebilecek ve paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak.
11) Alanındaki bilgileri geliştirmede gerekli dil ve teknolojileri kullanır. Edindiği uzmanlık bilgilerini gerektiğinde sistemli bir şekilde paydaşlarına aktarır.
12) Alanındaki problemleri çözmede, yorumlamada ve duyurmada bilimselliğin gerektirdiği etik değerleri öğrenir ve uygular.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiğin özel bir alanında daha önce yapılmış olan araştırmaların sonuçlarını bilir.
2
Sahip olduğu uzmanlık alanındaki sonuçların matematiğin diğer alanları ile ilişkisini ayrıntıları ile bilir.
3
Uzmanlık alanında edindiği bilgiler yardımıyla yeni matematiksel modeller kurar.
4
Matematiğin her alanında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
5
Matematiğin farklı alanlarında edindiği bilgileri birbirleriyle ilişkilerini en sade ve anlaşılır bir biçimde sunar.
6
Matematiğin ifade edilmesinde ihtiyaç duyulan teknik donanımları etkin bir biçimde kullanır.
7
Alanı ile ilgili konuda orijinal problemler kurar ve değişik çözüm teknikleri sunar.
8
Alanı ile ilgili konuda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yapar.
9
Mevcut matematik kuramlarını analiz eder ve yeni kuramlar geliştirir.
10
Matematiğin uzmanlık gerektiren alanlarındaki öğrenme-öğretme tekniklerini bilir ve bu teknikleri eğitim-öğretimin her aşamasında etkin olarak kullanır.
11
Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve yabancı paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Yapmış olduğu özgün çalışmaları paydaşlarının da yararlanması amacıyla bilimsel etik kurallar çerçevesinde sunar ve yayınlar.
13
Sahip olduğu bilimsel ünvanın gerektirdiği etik kurallara bağlı kalır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
2 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
3 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
4 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
5 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
6 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
7 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Tartışma
Performans Değerlendirmesi
9 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
10 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
11 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
12 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
13 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
14 Doktora tez konusuna yönelik çalışmalar yapma Doktora tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Soru-Cevap
Tartışma
15 Doktora tezinin yazımı Doktora tezinin yazımı Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Doktora tezinin yazımı Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar