DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DMT   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gonca AYIK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uzman olmanın gerektirdiği bilgi birikimini sağlamak, araştırma teknikleri ve sonuçlarının bilimsel tekniklere ugun olarak sunma becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Uzmanlık alanı ile ilgili makale ve kitapların incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematiğin farklı ana bilim dallarında araştırma yapabilmeye olanak sağlayacak lisans yeterlilikleri üzerinde bilgiler edinir.
2) Alanı ile ilgili konuları teorik temelleri ile birlikte derinlemesine öğrenir.
3) Alanında öğrendiği bilgileri matematik problemlerini çözmede kullanır
4) Matematiğin farklı ana bilim dallarındaki temel teoremleri ispat eder.
5) Matematik alanında karşılaştığı problemler için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkiyi en sade ve anlaşılır biçimde ifade eder.
6) Alanı ile ilgili gerekli teknik donanımları kullanır.
7) Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yapar ve yürütür.
8) Meslekdaşları ile birlikte ortak çalışma ve araştırma yaparken gerektiğinde sorumluluk alır.
9) Alanı ile ilgili bilgileri sorgular, analiz eder ve gerektiğinde farklı alanlara uygular.
10) Alanı ile ilgili kaynakları takip edebilecek ve paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak.
11) Alanındaki bilgileri geliştirmede gerekli dil ve teknolojileri kullanır. Edindiği uzmanlık bilgilerini gerektiğinde sistemli bir şekilde paydaşlarına aktarır.
12) Alanındaki problemleri çözmede, yorumlamada ve duyurmada bilimselliğin gerektirdiği etik değerleri öğrenir ve uygular.
13)
14)
15)