DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet TE   555 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal kalkınma çalışmalarında önemli bir bileşen olan kırsal kadın ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak ve farklı konular açısından (göç, eğitim, istihdam, toplumsal roller vb) toplumsal cinsiyet analizi yapmak.
Dersin İçeriği
Kırsal kalkınma kavramı, toplumsal cinsiyet kavramı ve gelişimi, toplumsal cinsiyetin kuramsal analizi, sosyo-ekonomik ve demografik göstergelerle toplumsal cinsiyet (eğitim, istihdam, işgücüne katılım, işbölümü, sosyal güvenlik, girişimcilik, yerel yönetime ve siyasete katılım, göç, doğurganlık, evlilik....), değişik ülke gruplarında (küresel açıdan) toplumsal cinsiyet yapılanması, tarımsal faaliyetlerde (üretim, yeniden üretim, pazarlama, işbölümü....) toplumsal cinsiyet ilişkileri, doğal kaynakların kullanılmasında ve yönetiminde toplumsal cinsiyet, kamu ve özel sektörde toplumsal cinsiyet farkındalığı ve kapasite geliştirme programları, Türkiye'de kırsal kalkınma, kırsal kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmaları ve ilgili kurumlar (kamu-özel).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kırsal kalkınma ve toplumsal cinsiyet ile ilgili kavram, kuram ve yöntemleri tanımlayabilme .
2) Türkiye'de yapılan kırsal kalkınma ile ilgili çalışmaları toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tartışabilme.
3) Kırsal ve kentsel kesimde oluşan farklı toplumsal cinsiyet yapılanmalarını belirleyebilme, analiz edebilme ve tartışabilme
4) Dünyada ve Türkiye'de kırsal kadın kavramı hakkında bilgi sahibi olma, güncel sorunları tartışma ve eleştirel yaklaşımla analiz edebilme.
5) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının tarihsel gelişimini analiz edebilme, tartışabilme.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları (Büyüme ve Kalkınma , Rol, Toplumsal Rol ve Statü, Kalkınmada Kadın (WID), Kalkınma ve Kadın (WAD), Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet (GENDER)) Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Toplumsal Cinsiyetin Kuramsal Analizi Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Kadın/Kırsal Kadın Araştırmalarının Neden, Amaç, Kapsam ve Sınırlılıkları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Dünyada ve Türkiye'de Kadın/Kırsal Kadın Araştırmalarının Tarihçesi Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Ekonomi Biliminin Kadın/Kırsal Kadına Bakış Açısı Teorik Olarak Kırsal Kadın Çalışmaları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Dünyada ve Türkiye'de Kırsal Kadının Mevcut Durumu (Tarım Sektörünün Özelliği, eğitim, İstihdam , Ücretler, Sosyal Güvenlik, Ortalama İşyükü, Karar Süreçlerine Katılım, Cinsiyete Dayalı İşbölümü -Bitkisel-Hayvansal Üretim ve Pazarlama-, Kamu ve STK'larda Kırsal Kadın -FAO,UNDP,TKV,KSSGM,BM.., Kırsal Kalkınma Çalışmalarında/Projelerinde Kadın) Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 Türkiye'de Kırsal Dönüşüm ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Ödev
9 Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Göç ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 Çevre, doğal kaynaklar ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 Sulama Yönetimi ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Girişimcilik ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Seminer (ödev) Sunuşları Bireysel hazırlık Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Seminer (ödev) Sunuşları Bireysel hazırlık Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar