DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımda Yöneylem araştırmaları TE   548 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretim ve ilgili dallarda karar verme sürecinin tanıtılması; karar verme sürecinde uygun kantitatif tekniklerin kullanılması
Dersin İçeriği
Yöneylem araştırması, tarım ve tarım ekonomisiyle ilişkisi, yöneylem araştırmalarında kullanılan başlıca yöntemler (doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, tamsayılı programlama, oyun teorisi uygulamaları, Markov zincirleri, envanter kontrolü, PERT ve CPM gibi şebeke analizleri, simülasyon) ve bunların tarımda uygulama alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretimde karar verme sürecinin çeşitli aşamalarının tanımlanabilmesi
2) Yöneylem araştırması araçlarının tarım ve ilgili dallarda karar verme sürecinde kullanılabilmesi; bu araçların güçlü ve zayıf yönlerinin teşhis edilebilmesi;
3) Gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin yöneylem problemleri şeklinde ifade edilerek modellenmesi; uygun modellerin seçimi; model çözümlerinin yorumlanması; duyarlılık analizlerinin yapılması
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yöneylem araştırmasına giriş; başarılı yöneylem araştırması örnekleri; karar verme sürecinin aşamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
2 Doğrusal programlama; Simpleks yöntemle maksimizasyon; optimizasyon problemlerinin grafiksel çözümü Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
3 LINGO yazılımının tanıtılması; Simpleks yöntemin ekonomik açıdan yorumlanması; fırsat maliyeti, girdi ikamesi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Minimizasyon problemlerinin modellenmesi ve çözümü Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Düalite kavramı ve ekonomik açıdan yorumu Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Ulaştırma problemleri; atama problemleri ve Macar algoritması Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
7 CPM-PERT; ağ optimizasyon teknikleri; envanter problemleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
9 Doğrusal programlamada özel durumlar: birden fazla optimal çözüm; sınırlanmamış problemler vb. Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Doğrusal programlamanın varsayımları ve bu varsayımların geçerli olmadığı durumlar Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
11 Doğrusal olmayan programlama Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Markov Zincirleri ve tarımda uygulama alanları Ders notları ve önerilen kaynaklar
13 Simülasyon Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Oyun teorisi ve tarımdaki uygulamaları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Yöneylem araştırmalarında yeni gelişmeler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar