DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Yayım Çalışmalarında Program Planlama TE   543 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Program planlama aşamalarını öğrenmeleri (durum tespiti, programı geliştirme, programı uygulama ve programı değerlendirme)
Dersin İçeriği
Tarımsal yayım programlarının hazırlanmasında katılımcı yaklaşımların sunumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program planlamanın tanımı
2) Program planlama teorileri
3) İhtiyaçların belirlenmesi
4) Program planlamayı etkileyen faktörler
5) Delphi tekniği
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program planlamanın tanımı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Program planlama teorileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Program planlama teorileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 İhtiyaçların belirlenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Delphi techniques Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Odak grup görüşmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Nominal grup tekniği Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Durum tespiti Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Problem ağacı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Programı geliştirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Programı geliştirme (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Paydaşlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Programı izleme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Programı değerlendirme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar