DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Ekonomisi ve Politikaları TE   536 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜLTEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekoloji, doğal kaynaklar ve çevre hakkında genel bilgiler edinir, ekonomik sistemler ve doğal kaynaklar arasındaki ilişkileri, doğal kaynakların ve çevrenin sürdürülebilirliği anlar. Bu sorunların çözümlerine yönelik geliştirilen politika araçlarını kavrar.
Dersin İçeriği
Doğal kaynak olarak dünyada ve Türkiye'de arazi, su ve madenler; arazi, su ve maden kullanım ekonomisi; çevre ve sürdürülebilir kalkınma; çevre ve doğal kaynakların korunmasında kullanılan ekonomik ve mali araçlar; çevre politikaları; ÇED uygulamaları, içeriği ve sorunlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomi ve doğal kaynaklar arasındaki etkileşimi anlar
2) Doğal kaynaklarının ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik sosyal ve ekonomik yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur
3) Doğal kaynakların fayda ve maliyetlerinin ölçülmesini öğrenir
4) Avrupa Birliğinde ve Türkiyede uygulanan çevre politikalarını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, ekonomi/tarım ekonomisi arasındaki ilişkilerin tanımlanması, çevre kirliliğinin oluşumu, nedenleri, tarihsel gelişimi ve çevre kirlenmesinin kaynakları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çevre kirlenmesi: oluşumu, nedenleri, tarihsel gelişimi ve çevre kirlenmesinin kaynakları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunları ve değişim Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tarihsel gelişme sürecinde doğal kaynaklar ve çevre sorunlarına ekonomik ve politik yaklaşımlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çevre ve ekonomi ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Çevre ve doğal kaynaklara ekonomi okullarının yaklaşımı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Exam Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Kirlenme ekonomisi ve kirlilik kontrolüne yönelik ekonomik yaklaşımlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Doğal kaynaklar ve çevre yönetimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çevre yönetiminde ulusal ve uluslararası kurumlar ve girişimlerin (yasal, kurumsal ve mali düzenlemelerin) gerekliliği, işlevleri ve eşgüdümünün sağlanması ve çevre yönetiminin mali kaynakları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türkiyede doğal kaynaklar ve çevre sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkiyede planlı dönem sonrası çevre politikaları ve gelişimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye ve ABde çevre politikaları ve yasal düzenlemeler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kirletici/Kullanıcı Öder Prensibi ve Uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar