DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Kaynaklar Ekonomisi TE   534 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonomik faaliyetler-çevre karşılıklı etkileşimini, bugünkü ve gelecek kuşakların toplumsal refahı açısından kavramalarını sağlamak, doğal kaynaklar ve çevrenin kullanımı, geliştirilmesi ve korunması ile ilgili ekonomik analiz araçlarını ve politikalarını tanıtmak, güncel çevre sorunlarını ekonomik yaklaşımla algılayıp yorumlama yetisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Doğal kaynaklar tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar, Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları, Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler, Yenilenebilir biyolojik kaynaklar, Tarım ve çevre etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ve doğal kaynaklarla ilgili sorunları disiplinlerarası, bütüncül ve kuşaklararası yaklaşımla ele alır.
2) Ekonomik faaliyetler, özellikle tarımsal faaliyetler ve kalkınma üzerinde çevre ve doğal kaynakların sınırlayıcı rolünün farkındadır
3) Çevre ve doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve korunması konusunda başlıca ekonomik analiz ve politika araçlarını kullanabilir
4) Karar süreçlerinde çevreye saygı ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi gerektiği anlayışına sahiptir
5) Tarım-doğal kaynaklar ve çevre karşılıklı etkileşimini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi; tanımı, kapsamı temel kavramlar ve sorunlar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
2 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının özellikleri, piyasası, dışsallıklar ve piyasa aksaklıkları, dışsallıklara çözüm yolları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
3 Doğal kaynaklar ve çevre mallarının değerleme sorunu ve değerleme yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
4 Doğal kaynakların özellikleri, sınıflandırılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
5 Petrol ve maden işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
6 Yenilenebilir bir kıt kaynak olarak su, su dağıtım sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
7 Yenilenebilir biyolojik kaynaklar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Orman ve su ürünleri işletmeciliğinde ekonomik prensipler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
10 Yenilenebilir biyolojik kaynakların biyolojik ve zaman boyutu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
11 Doğal kaynaklar kullanımı çevre ilişkileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
12 Çevre kirliliği, kirliliği önlemede yararlanılan başlıca politika araçları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
13 Doğal kaynaklar potansiyeli ve ekonomik gelişme Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
14 Tarım ve çevre etkileşimi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
15 Genel Tekrar Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar