DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Pazarlama Araştırmaları TE   515 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ömer Faruk EMEKSİZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci pazarlama araştırmaları konusunda temel bilgi ve kavramların edinir, uygulamaya yönelik olarak gerekli bilgi ve becerileri kazanır.
Dersin İçeriği
Pazarlama araştırma konuları ve içeriği, pazarlama araştırma teknikleri, pazarlama araştırmasında toplanacak bilgiler, pazarlama stratejisi (pazar bölümleme, pazarlama karması vb.) ve pazarlama organizasyonlarının incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama araştırmaları konusunda temel bilgi ve kavramların edinilmesi
2) Pazarlama araştırması türlerini ve bunlara yönelik süreçleri öğrenerek, uygulayabilme becerisinin kazandırılması
3) Pazarlama araştırmaları uygulamaları hakkında bilgi edinmek
4) Dış pazar araştırmaları hakkında bilgi edinmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama araştırmalarının içeriği, önemi ve yararları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
2 Pazarlama araştırmalarında veri toplama yöntemleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
3 Verilerin analizi ve yorumlanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
4 Verilerin analizi ve yorumlanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
5 Dış pazar araştırmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
6 Dış pazar araştırmaları (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
7 Örnek pazarlama araştırmaları uygulamalarının incelenmesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Örnek pazarlama araştırmaları uygulamalarının incelenmesi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
10 Örnek pazarlama araştırmaları uygulamalarının incelenmesi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
11 Örnek pazarlama araştırmaları uygulamalarının incelenmesi (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
12 Farklı pazarlama araştırmaları uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
13 Farklı pazarlama araştırmaları uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Farklı pazarlama araştırmaları uygulamaları (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
15 Farklı pazarlama araştırmaları uygulamaları (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar