DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye'de Toprak Koruma ve Arazi kullanım Mevzuatı ve Uygulamaları TE   016 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
tarımda önemli bir yere sahip olan toprak, mera ve orman arazileri ile ilgili toprak koruma ve arazi kullanımı hakkında gerekli mevzuat bilgilerinin ve uygulama sonuçlarının kazandırılması
Dersin İçeriği
Türkiyedeki tarım toprakları kullanımının tarihçesi, tarım topraklarının mevcut durumu ve sorunları, toprak mülkiyeti, toprak reformu ve toplulaştırılması, tarım topraklarının korunması, tarım topraklarının sürdürebilir kullanımı ve yönetimi açısından konuyla ilgili politikalar ve yasal düzenlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'deki tarım topraklarının niteliklerini tanımlayabilme, sosyo-ekonomik özelliklerini işletme düzeyinde tartışabilme
2) Türkiyede tarım toprakları kullanımının tarihçesini tartışabilme
3) Toprak mülkiyeti, toprak reformu ve toplulaştırılması konularını tanımlayabilme, tartışabilme.
4) Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı hakkında analiz yapabilme, tartışabilme.
5) Toprak ve arazi bağlamında kamu politikaları ve yasal düzenlemeleri tartışabilme.
6) Tarım topraklarının sürdürebilir kullanımı ve sürdürülebilir arazi yönetimi ilgili politikaları ve yasal düzenlemeleri tartışabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak ve Arazi ile İlgili Genel Kavramlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Tarım Topraklarının Kullanımına Tarihsel Bakış Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Tarım Topraklarının Genel Durumu, Sorunlar ve Toprak-İnsan İlişkileri Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Toprak ve Tarım Reformları (1945, 1973, 1984 Tarihli Yasalar) Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Toprak Toplulaştırması Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Toprak ve Arazi Bağlamında Kamu Politikaları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Sözlü Sınav
Ödev
9 Meralara Yönelik Kamu Politikaları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Ormancılık Sektöründe Kamu Politikaları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Toprak ve Arazi Kavramına Yönelik Yasal Düzenlemeler Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Meralara Yönelik Yasal Düzenlemeler Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Ormancılığa Yönelik Yasal Düzenlemeler Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Tarım Topraklarının Sürdürülebilir kullanımı ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Uluslararası Düzenlemeler Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notu Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar