DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arazi Ekonomisi TE   002 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aykut GÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, tarımda önemli bir yere sahip olan arazi kaynağının öneminin ve etkin kullanımının sağlanması için gerekli bilgilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Arazinin ekonomik anlamı ve önemi, alternatif arazi kullanım şekilleri, üretim faktörü olarak arazi: arazi kaynakları arzı, arazi piyasası özellikleri, arazi talebi ve nüfus, arazilerin değerlemesi, arazi dereceleme, kamulaştırma, Türkiye'de arazi kullanım durumu ve sorunları, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, küresel iklim değişikliği ve arazi kullanımına etkisi, toplulaştırma; dünyadaki ve Türkiye'Deki uygulamalar, arazi konusundaki mevzuat ve miras hukuku

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim faktörü olarak arazinin ekonomik anlamı ve önemini bilir
2) Ülkemizdeki arazi kullanımı ile ilgili sorunları bilir
3) Ülkemizdeki arazi kullanım sorunlarına çözüm bakış açısı geliştirebilir
4) Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı konusunda bilgi sahibidir
5) Küresel iklim değişikliği ve arazi kullanımına etkisi konularında bilgi sahibidir
6) Türkiye'de arazi arzını bilir
7) Türkiye'de arazi talebini bilir
8) Türkiye'de arazi piyasasında fiyat oluşumu konusunda bilgi sahibidir
9) Arazi piyasasının özelliklerini bilir
10) Arazi değerlemesi konusundaki yöntemleri kavramsal olarak anla
11) Arazi dereceleme konusunda bilgi sahibidir
12) Kamulaştırma hakkında bilgi sahibidir
13) Arazi konusundaki mevzuatını ana hatlarıyla bilir
14) Miras hukukunu ve uygulamadaki sorunları bilir
15) Toplulaştırma uygulamalarını ve gerekliliğini bilir, dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı, Kapsamı ve Önemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
2 Arazinin Ekonomik Anlamı ve Önemi, Alternatif Arazi Kullanım Şekilleri, Üretim Faktörü Olarak Arazi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
3 Arazi Kaynakları Arzı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
4 Arazi Piyasasının Özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
5 Arazi Talebi ve Nüfus Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
6 Arazilerin Değerlemesi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
7 Arazi Dereceleme Course notes and related parts of the proposed sources Anlatım
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Kamulaştırma Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
10 Türkiye'de Arazi Kullanım Durumu ve Sorunları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
11 Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı, Küresel İklim Değişikliği ve Arazi Kullanımına Etkisi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
12 Toplulaştırma, dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
13 Arazi Konusundaki Mevzuat, Miras Hukuku Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
14 Dönem Ödevlerinin Tartışılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
15 Dönem Ödevlerinin Tartışılması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar