DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, bilgi, bilimsel araştırma kavramları, araştırma-bilim felsefe ilişkisi Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
2 Bilimsel araştırma süreci, başlıca aşamaları (sorunun tanımı, hipotezin oluşturulması, araştırmanın tasarlanması) Kaynak tarama, okuma Anlatım
Tartışma
3 Araştırmanın verilerinin toplanması, veri toplama teknikleri Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
4 Anket hazırlama ve uygulama Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
5 Örnekleme Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Bilimsel araştırmalarda istatistiğin yeri Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
7 Bazı istatistik ve ekonometrik yöntemlerin tanıtımı Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Araştırma hipotez/lerinin sınanması, bulguların yorumu Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
10 Araştırma raporu ve yazım Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
11 Araştırma önerisinin/projesinin hazırlanması Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Etik, bilim ve araştırma etiği kavramları Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
13 Bilimde etik ilkeler Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
14 Bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlar ve nedenleri Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
15 Etik dışı davranışları önleme Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar