DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları (Büyüme ve Kalkınma , Rol, Toplumsal Rol ve Statü, Kalkınmada Kadın (WID), Kalkınma ve Kadın (WAD), Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet (GENDER)) Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Toplumsal Cinsiyetin Kuramsal Analizi Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Kadın/Kırsal Kadın Araştırmalarının Neden, Amaç, Kapsam ve Sınırlılıkları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Dünyada ve Türkiye'de Kadın/Kırsal Kadın Araştırmalarının Tarihçesi Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Ekonomi Biliminin Kadın/Kırsal Kadına Bakış Açısı Teorik Olarak Kırsal Kadın Çalışmaları Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Dünyada ve Türkiye'de Kırsal Kadının Mevcut Durumu (Tarım Sektörünün Özelliği, eğitim, İstihdam , Ücretler, Sosyal Güvenlik, Ortalama İşyükü, Karar Süreçlerine Katılım, Cinsiyete Dayalı İşbölümü -Bitkisel-Hayvansal Üretim ve Pazarlama-, Kamu ve STK'larda Kırsal Kadın -FAO,UNDP,TKV,KSSGM,BM.., Kırsal Kalkınma Çalışmalarında/Projelerinde Kadın) Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 Türkiye'de Kırsal Dönüşüm ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Ödev
9 Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Göç ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 Çevre, doğal kaynaklar ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 Sulama Yönetimi ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 Girişimcilik ve Kırsal Kadınlar Önerilen kaynaklar ve güncellenen ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 Seminer (ödev) Sunuşları Bireysel hazırlık Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Seminer (ödev) Sunuşları Bireysel hazırlık Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar