DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet TE   555 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Müge DAVRAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kırsal kalkınma çalışmalarında önemli bir bileşen olan kırsal kadın ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak ve farklı konular açısından (göç, eğitim, istihdam, toplumsal roller vb) toplumsal cinsiyet analizi yapmak.
Dersin İçeriği
Kırsal kalkınma kavramı, toplumsal cinsiyet kavramı ve gelişimi, toplumsal cinsiyetin kuramsal analizi, sosyo-ekonomik ve demografik göstergelerle toplumsal cinsiyet (eğitim, istihdam, işgücüne katılım, işbölümü, sosyal güvenlik, girişimcilik, yerel yönetime ve siyasete katılım, göç, doğurganlık, evlilik....), değişik ülke gruplarında (küresel açıdan) toplumsal cinsiyet yapılanması, tarımsal faaliyetlerde (üretim, yeniden üretim, pazarlama, işbölümü....) toplumsal cinsiyet ilişkileri, doğal kaynakların kullanılmasında ve yönetiminde toplumsal cinsiyet, kamu ve özel sektörde toplumsal cinsiyet farkındalığı ve kapasite geliştirme programları, Türkiye'de kırsal kalkınma, kırsal kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmaları ve ilgili kurumlar (kamu-özel).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kırsal kalkınma ve toplumsal cinsiyet ile ilgili kavram, kuram ve yöntemleri tanımlayabilme .
2) Türkiye'de yapılan kırsal kalkınma ile ilgili çalışmaları toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tartışabilme.
3) Kırsal ve kentsel kesimde oluşan farklı toplumsal cinsiyet yapılanmalarını belirleyebilme, analiz edebilme ve tartışabilme
4) Dünyada ve Türkiye'de kırsal kadın kavramı hakkında bilgi sahibi olma, güncel sorunları tartışma ve eleştirel yaklaşımla analiz edebilme.
5) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının tarihsel gelişimini analiz edebilme, tartışabilme.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)